เลี่ยงซะ!!! พฤติกรรมเหล่านี้ขณะที่ใช้โทรศัพท์

เลี่ยงซะ!!! พฤติกรรมเหล่านี้ขณะที่ใช้โทรศัพท์

1.ขณะขับรถ

via GIPHY

2.ขณะฝนตก

via GIPHY

3.ขณะชาร์จแบตฯ

via GIPHY

4.ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง

via GIPHY

5.เติมน้ำมัน

via GIPHY

6.บนเครื่องบิน

via GIPHY

7.เดินข้ามถนน

via GIPHY

About the Author