Tag Archives: internet

hacker

นอกจาก hacker จะใช้อินเทอร์เน็ตในการขโมยตัวตนของเราแล้ว Social Media ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หลายๆ คนมักจะถูกก่อกวนจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยเหมือนกัน

มาดู วิธีป้องกันตัวเองบนโลกโซเชียล ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า

  • Share :