10 วิธีเล่น Social Network ให้ปลอดภัย ไม่เสียความเป็นส่วนตัว

10 วิธีเล่น Social Network ให้ปลอดภัย ไม่เสียความเป็นส่วนตัว

ถึงตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า Social Network เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วอย่างกลมกลืน ทำให้ในแต่ละวันเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น เป็นพื้นที่การแสดงออกทางความคิดและกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงช่วยในการค้าขายในภาคได้ง่ายขึ้นก็ตาม แต่การที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ ก็ทำให้มีการเผยข้อมูลมากมายใน Social Network ด้วยเช่นกัน ทำให้เรามีโอกาสที่จะสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปได้ เราจึงต้องรู้ทันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ด้วยวิธีการป้องกันตัวเองง่ายๆ ตามนี้

via GIPHY

ที่มาข้อมูล : etda.or.th