BECi และ BECIT ร่วมสร้างความพร้อมในยุคดิจิทัล กับการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “ Digital Economy ” และ “ Digital Transformation ”

BECi และ BECIT ร่วมสร้างความพร้อมในยุคดิจิทัล   กับการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “ Digital Economy ” และ “  Digital Transformation ”

BECi และ BECIT ร่วมสร้างความพร้อมในยุคดิจิทัล กับการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “ Digital Economy ” และ “ Digital Transformation ”

unnamed (2)
unnamed (3)

บริษัท บีอีซีไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดอบรมสัมมนาพิเศษภายใต้หัวข้อ Digital Economy & Digital Transformation ณ ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ (M2) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในเครือ เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ในการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิตัล และความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานทางด้านต่างๆต่อไป

โดยภายในงานได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งนำโดย คุณประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ, คุณประชุม มาลีนนท์ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ, คุณดอน ภาสะวนิช COO, คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพนักงานในเครือจากฝ่ายต่างๆ ที่มาร่วมฟังกันอย่างคับคั่ง
ในงานแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากทางพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาพูดคุยในหัวข้อเรื่อง “Digital Transformation” ว่าปัจจุบันดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างไร และเราจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครซอฟท์ และคุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ขึ้นมาร่วมบอกเล่าและแชร์ความรู้ดีๆ และในช่วงบ่ายการบรรยายอยู่ในหัวข้อเรื่อง “Digital Economy” การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเราได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย ที่นำเอาแนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล นโยบายภาครัฐด้านเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงโอกาสความท้ายทายมาร่วมแบ่งปันในครั้งนี้ด้วย

4
3
6
1
2

About the Author