Video Editor

Video Editor

video-editor
Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
* ตัดต่อวีดีโอ รายการโทรทัศน์ ละคร ใส่ภาพ เสียง Effect ตามที่ได้รับมอบหมาย
* มีความสามารถในการใช้ โปรแกรมตัดต่อ Premiere Pro ,Edius,Photoshop และAfter Effect ที่นำมาประกอบในตัววิดิโอหลัก
* มีความคิดสร้างสรรค์,ตั้งใจมุ่งมั่นขยันอดทนมีความสุขและภูมิใจกับงานที่ทำเปิดรับและอยากพัฒนาอยู่เสมอ

คุณสมบัติ:
* เพศ ชาย-หญิง
* อายุ 22- 32 ปี
* ระดับการศึกษา ปวช – ป.ตรี
* ประสบการณ์ ไม่ระบุ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

SHARE THIS

About the Author