Program Marketing

Program Marketing

program-marketing
Program Marketing

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
* คิด วิเคราะห์ วางแผน ผลิตชิ้นงาน และโปรโมท คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นใหม่ Mello Original และคอนเทนต์ รีรัน จากทางช่อง 3 ให้น่าสนใจ เพื่อสร้างจำนวนผู้เข้าชม (VDO views ,Visitor) เพจวิว (Page View ) การเข้าถึง (Reach) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
* กำหนดเป้าหมาย และวาง key message รูปแบบการนำเสนอของแต่ละรายการ
* ควบคุม ตรวจสอบ ผลิตชิ้นงานในการโปรโมท แต่ละรายการให้มีคุณภาพ
* สรุปรายงานการดำเนินงานในแต่ละชิ้นงาน หรือ แต่ละโปรเจ็ค เพื่อ Evaluation หา Solution พัฒนางานให้ดีขึ้น

KPI:
* จำนวนผู้เข้าชมรายการ ซีรีส์ ละคร และคอนเทนต์ [VDO VIEWS] ในเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น Mello Thailand
* จำนวนนาที ในการรับชมรายการ ซีรียส์ สะคร และคอนเทนต์ต่างๆ ที่เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น Mello Thailand
* จำนวนการเข้าถึง (Reach) และการมีปฎิสัมพันธ์ (Engagement) ของชิ้นงานโปร โมท ในแต่ละรายการ ซีรียส์ สะคร และคอนเทนต์

SHARE THIS

About the Author