Video Editor

Video Editor

video-editor
Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
* ตัดต่อวีดีโอ รายการโทรทัศน์ ละคร ใส่ภาพ เสียง Effect ตามที่ได้รับมอบหมาย
* มีความสามารถในการใช้ โปรแกรมตัดต่อ Premiere Pro ,Edius,Photoshop และAfter Effect ที่นำมาประกอบในตัววิดิโอหลัก
* มีความคิดสร้างสรรค์,ตั้งใจมุ่งมั่นขยันอดทนมีความสุขและภูมิใจกับงานที่ทำเปิดรับและอยากพัฒนาอยู่เสมอ

คุณสมบัติ:
* เพศ ชาย-หญิง
* อายุ 22- 32 ปี
* ระดับการศึกษา ปวช – ป.ตรี
* ประสบการณ์ ไม่ระบุ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

UX/UI Design Manager

UX/UI Design Manager

uxui-manager
UX/UI Design Manager

Duties & Responsibilities:

* Design user experience including UX/UI, web publishing, mobile application and other digital products in the future.
* Create guidelines for web publishing, mobile application, ad placements, artwork guideline etc.
* Create interactive flows, site maps, wireframes, and key UX documentation.
* Collaborative with cross-functional teams throughout the design process.
* Make design strategy for digital products through analyzing of new design trend.
* Communicate ideas, best practices and principles for creating the best user experiences.
* Push innovation ideas both functional and technologically.
* Coach team member to understand procedure of product development, corporate’s business and team player.

Qualification:
* Age 27-35 years old.
* Bachelor Degree in Fine Art, Design & Multimedia, Computer Science or any relevant degree program.
* Minimum 5 years’ experience in UX/UI for digital products on website, mobile application and other devices.
* Candidates with personal online portfolio showing all aspects of user experience design and clickable prototypes have an advantage.
* Be able to work in a team environment, strong collaborative skills, and willingness to communicate with a wide variety of individuals and cross functional teams.

Software Engineer (Web Developer)

Software Engineer (Web Developer)

software-en
Software Engineer (Web Developer) – วิศวกรซอฟต์แวร์

Duties & Responsibilities:
We are looking for a PHP developer who is dedicated to his craft, writes code that is proud of and can hit the ground running. We need you to write beautiful, fast PHP to a high standard, in a timely and scalable way that improves the code-base of our products in meaningful ways.

You will be a part of a creative team that is responsible for all aspects of the ongoing software development from the initial specification, through to developing, testing and launching.

Qualification:
* Male/Female, Thai Nationality, age 22-35
* Bachelor’s Degree in Computer Science or other IT related fields
* At least 3-5 year experience in web site development and back office
* Experienced in PHP5+, OOP, XML, JavaScript, CSS, HTML5, JSON, JQuery, Ajax, AngularJS, React etc.
* Experienced in PHP Framework Laravel other MVC is plus
* Experienced in common third-party APIs (Google, Facebook, etc.)
* Knowledge SEO and Google tools
* Proficiency with relational databases (MongoDB, MySQL)
* Able to detect errors in data and program structure, logic, coding, software development process
* Experienced in develop large scale and high traffic website
* Experienced in AWS Service

Personality:
* Extremely creative, innovative and artistic
* Friendly and caring for comrades
* Passionate in the area of work
* Emphasize on teamwork
* Adaptive personality
* More active than passive; always proposing new ideas

Social marketing & content

Social marketing & content

Social marketing & content - Large
Social marketing & content

Duties & Responsibilities:
* Develop and create creative content in form of video, graphic, design or article with internal team across digital channels
* Review, edit, write content for social media to ensure consistency in grammar and tone of voice
* Plan, schedule, curate and amplify digital content across all social media channels to boost engagement and brand loyalty
* Contribute content for weekly newsletters and marketing campaigns
* Create content in all marketing materials to support the needs of marketing team
* Organize and maintain visual content using a digital asset management system and ensuring that marketing collateral adheres to copyright laws
* Analyze data to forecast marketing trends and tailor content management strategies that delivery maximum results Ensure that all marketing collateral adheres to strict brand guidelines and values
* Experience of managing a social media content budget and using relevant reporting tools

Qualification:
* Thai
* Male or female
* Age not over 28 years old
* Bachelor degree in with specialization in marketing communications, advertising, journalism, multimedia or related field is an advantage.
* At least 3 years of experience with background in digital media, or advertising agency, or relevant experience are welcomed.
* MS Office literate. Skills in Adobe Photoshop and Illustrator would be appreciated.
* Excellent analytical, problem solving, and critical thinking skills to find solutions to complex scenarios
* Strong written and verbal communication skills
* Team player and self-starter
* Self-motivated, able to work independent and to work under pressure

Secretary

Secretary

Secretary
Secretary – เลขานุการ

Duties & Responsibilities:
* Perform general administrative function effectively and efficiently.
* Organize and coordinate any meetings, conference and other facilities as required.
* Manage calendar and plan MD’s calendar to prioritize a large of number of business meetings and corporate functions events.
* Follow up tasks to ensure deadlines are met, prioritizing workflow for MD and ensuring the time is best utilized.
* Do daily monthly report and email correspondence with the international suppliers for any matters.
* Collaborate professional documents and prepare presentations as well as summarize all the reports.
* Arrange air tickets, accommodations, transportation as required.
* Any ad-hoc as assigned by MD.

Qualification:
* Bachelor degree in related field.
* Age 25-35, Female with THAI nationality.
* At least 3+ year experienced working in Secretary, Executive Secretary, Administrative and Personal Assistant and/if has experienced working in Sales Coordinator would be an advantage.
* Strong computer skill and MS Office proficiency.
* Good command of English.
* Proven ability to take on a variety of different tasks without becoming overwhelmed.
* Professional both interpersonal skills and communications skills.

Program Marketing

Program Marketing

program-marketing
Program Marketing

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
* คิด วิเคราะห์ วางแผน ผลิตชิ้นงาน และโปรโมท คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นใหม่ Mello Original และคอนเทนต์ รีรัน จากทางช่อง 3 ให้น่าสนใจ เพื่อสร้างจำนวนผู้เข้าชม (VDO views ,Visitor) เพจวิว (Page View ) การเข้าถึง (Reach) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
* กำหนดเป้าหมาย และวาง key message รูปแบบการนำเสนอของแต่ละรายการ
* ควบคุม ตรวจสอบ ผลิตชิ้นงานในการโปรโมท แต่ละรายการให้มีคุณภาพ
* สรุปรายงานการดำเนินงานในแต่ละชิ้นงาน หรือ แต่ละโปรเจ็ค เพื่อ Evaluation หา Solution พัฒนางานให้ดีขึ้น

KPI:
* จำนวนผู้เข้าชมรายการ ซีรีส์ ละคร และคอนเทนต์ [VDO VIEWS] ในเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น Mello Thailand
* จำนวนนาที ในการรับชมรายการ ซีรียส์ สะคร และคอนเทนต์ต่างๆ ที่เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น Mello Thailand
* จำนวนการเข้าถึง (Reach) และการมีปฎิสัมพันธ์ (Engagement) ของชิ้นงานโปร โมท ในแต่ละรายการ ซีรียส์ สะคร และคอนเทนต์